Lyrics for Boi Buba by Ofek Adanek – אופק אדנק :
[אינטרו]
This is Ofek Adanek

[וורס 1]
בואי בובה בואי בובה יא מתוקה
בואי בובה בואי בובה יש לך גוף פצצה
הייתי מתקתק אותך ואת אחותה
נכנס לתוך המועדון אני רואה אותה
יושבת על הבר כל כך בודדה
אני כל כך המום איך היא יושבת לבדה
הבחורה מושלמת כל כך מהממת
אני ניגש אליה איתי היא זורמת
זורמת על הפלואו זורמת על הביט
כל בחור שעובר רק בה הוא מביט
את הסיגריה אני מצית
רץ על הביט על הגוף הזה תזוזי עם הקיט

[גשר]
כי היא כל כך שווה היא כה מהממת
כל פעם שבחור עובר הוא צועק גאד דאמט
שנייה אחת איתה אתה מרגיש בסרט
ניגש אליה את המבט את מסדרת
בום שאקה לאק בום בחורה יפה
שעה שכל המועדון מחפש רק אותה
אם אתה רואה אותה
תוציא את השטרות
…עזוב את כל החארטה וכנס לתוך הקטע כי

[פזמון] X2
בחורה שווה אין אחת כמוה
סטלה בחינם החשבון הוא לא עליה
כל גבר עם מזומן תמיד היא קונסת
רואה בחור ישר קורצת
Bad girl!

[וורס 2]
מאני מזומאני זה כל מה שהיא רואה
מאני מזומאני זה כל מה שהיא רוצה
קלטה בחור טחון אותו היא לקחה
הלכה איתו לצד וקצת מיששה
בחורה קצרה בכסף אין מה לעשות
הערב כל הערב היא הולכת רק לתקוף
כל אחד אליה ניגש
עזוב אין לך כסף אתה לא נתפס
אז יאללה שחרר כי לה כבר נמאס
בקטע של כיס מנופח The girl
זוזי עם הבס זוזי עם הביט
קצב פסיכודלי אותה הוא מדליק
התחלתי לזוז איתה נוצר בינינו קליק
ממשיך אני לירקוד איתה איזה ביט שיט
ממשיך איתה לרקוד לא חושב על המחר
די ג’יי שם לי רידים זה לא נגמר
המסיבה רק התחילה זה עוד לא מאוחר
מתחיל ליהנות מליון אחוז אני נשאר
רוקד ברחבה שים לי דאנסהול מאושר
תן לי מיקרופון ליד שים לי ביט אני שר
הרחבה צפופה פה לאף אחד לא קר
ממשיך להפציץ איזה לילה מדובר
אני מסתכל ימין ושמאל בנות רוקדות על הבר
צ’וצ’ות שובבות הכל פה מותר
לייב של האינסטגרם כאילו אין מחר
כולם פה סטלה חרבות ערב קרנבל

[גשר]
כי היא כל כך שווה היא כה מהממת
כל פעם שבחור עובר הוא צועק גאד דאמט
שנייה אחת איתה אתה מרגיש בסרט
ניגש אליה את המבט את מסדרת
בום שאקה לאק בום בחורה יפה
שעה שכל המועדון מחפש רק אותה
אם אתה רואה אותה
תוציא את השטרות
…עזוב את כל החארטה וכנס לתוך הקטע כי

[פזמון] X2
בחורה שווה אין אחת כמוה
סטלה בחינם החשבון הוא לא עליה
כל גבר עם מזומן תמיד היא קונסת
רואה בחור ישר קורצת
Bad girl!

[אאוטרו]
בחורה שווה
כמוה
כל גבר עם מזומן תמיד קונסת
!רואה בחור ישר קורצת, היי