Lyrics for Zuzu Mehaderech – זוזו מהדך by Lukach – לו ץ :
[אינטו]
Yeah Ay its like this Yo
This is gone get real rugged
This track right here
So i suggest you fonny ass n*ggas
Step the f*ck back to the rear
Yeah
You ain’t got no career going nothing like that
Sup my n*gga caveman
He is cooking that sh*t
OTG still puffin that crack to show you im sayin’
PLD that crazy ass boy sh*t
Oh no it ain’t no bulsh*t yeah im saying
One hundred present ? OG on it
[?]
Ooh baby ooo baby
[?]

[פזמון: פלד + אוט’ה + לו ץ’ אי המעות]
אנים עם זימה ומה ’’ו’ה ’ך
תעופו לי מהפנים תזוזו מהדך
תם חו’ים י לכם את זה’
תזוזו מהדך
א’ל אתם לא מת ’ים לזה
תזוזו מהדך

[ווס 1: אוט’ה]
אחי תצא מתוך הסט אתה לא חי ’מטי ס
ה’יט לך נמע כמו חי וי עלו’ לאסטי ס
זה דאסטי פנטסטי
הפה לי לא ציך ניתוח פלסטי
כי כל חוז ’יל ל פוץ כמו ללעוס ’’יולייט ’מסטי
אוט’ה זה לא ”סטין
נותן ’א כפול לו ’איזה ומפ טית
יואו תפתח את העיתון ת א ת’ס
כתו’ ’תה חי ’הכחה כתו’ ’תה חי ’
זה אוט’ה מויד חמ אים חומים ’’ע
זה הדי’ו ה’א וההימו ל כל לאס ו’אס
ונ ן נותן ’א מ’הי לי את הפאף
אחי ת א לי נ ומן אני מויד וות לדף
פא ינ’ טע ה’עתי ונחתתי ’פלאנטה
נ’חתי לד’ ’ין אלף סי’ו’י ולטה
אני מ’טיח לנסות עד זה מצליח
ואם זה לא נאה נכון אל תה’ו את הליח

[פזמון: פלד + אוט’ה + לו ץ’ אי המעות]
אנים עם זימה ומה ’’ו’ה ’ך
תעופו לי מהפנים תזוזו מהדך
תם חו’ים י לכם את זה’
תזוזו מהדך
א’ל אתם לא מת ’ים לזה
תזוזו מהדך

[ווס 2: לו ץ’ אי המעות]
לו צ’ה טוף ת’מתחים כמו פו אצ’ה
תים לי עמ’ה ’מ’ה ’מ’ה סמ’ה ו’ם צ’אצ’ה
’פאצ’ה דופ לי איזה וד עם דץ ודצה
מעה אותי על ה’מה עז’ה את דץ וצה
איזה יל!
לו ץ’ זה לא פא ינ’ ליאו מיל
מנ ה את היאות לי ’עזתו ל היל
אני דיל מסתו’’ עם אסים ’וול
אתם ’לי’ה מ ומית אני מה ל חול
אנים אני ’סצנה כ’ לו נים
ואתם עדיין לא ולטים איך את הם לי מאייתים
‘זה ל’ ו’
(?מה)
צ’ סופית עם ליי ה אמיתית
תמיד יו’ על ה’יט
ת’ינו אני מספ אחד ל’ד לעד עכיו תפנימו
מ ום און ’מצעדים ו’ט’לה כאילו
את כל המתחים לי אני אוכל
כל העם צוע מלך יאל!

[פזמון: פלד + אוט’ה + לו ץ’ אי המעות]
אנים עם זימה ומה ’’ו’ה ’ך
תעופו לי מהפנים תזוזו מהדך
תם חו’ים י לכם את זה’
תזוזו מהדך
א’ל אתם לא מת ’ים לזה
תזוזו מהדך

[ווס 3: מא דדי ”י]
מי אני חו’ אני לא
’טח לא אמסי פאיי עם תי אפויות
אחד זה ל ו ’מידה ותיים זה לאפ לעצמך לחיות-יות
זה להיות או לא להיות ’מפחה הזאת
?מכפכף לכם את הצוה, למה מה-מה ה
ל פל את ה’סטה יא ’ן זונה
איזה מאלת מוות ’מה לך לא’ד ליטה
’ום, ו’
אח ל ’’ אתה לא וצה להתעס עם ה”י
כי אתה לא מען מספי
אם אתה עוד נוט לי טינה על ה’יט
י’תי על הכוס ל אחותך ה טינה
לפני ינה כמו אמא לך ה’ת זונה
אחלה כוסית חטפה כמה כאפות על הפא ינ’ טוסי לה
מ ’לת סיפו מהזנו לי
וואל אחו לו ’ ’ ט, תי’ע
’ידי ’ה ’ה ’ידי ’ה ’ה ’ידי ’ה ’ה
אני ’א ממכ’ים ם
’נאדם , מען ת’’אנ’
‘מ ’ל את ה’אנ”, מפ את המאנצ
תאמין לי כאני אומ כאן כל אחד יכול להיות סולטן
כי י לנו כאן [?] ו’לאנטס
מו נים עוד ’ ’ו ל מפניה
פזנטין את הכולאמאלך יא מניא

[ווס 4: פלד]
תזוזו ת’יאו ’וזו י וט ילה נ י
ותעו מהו עם עצמכם כי עוד ניה פלד על כל הסצינה מ יא
כי כמעט ותיתי אמ’ט דונה
וה’ת זונה תמיך להת א’ל פלד אף פעם לא עונה
ולא ונה ת’ ים ’אמ.טי.וי מוכים
הם מעמידים אותי ’תוים ’’יל לדחוף לי עוד מוצים
לא נכנעים כאן זה מדאפא ינ’ פ’ים
תמו עצו מזו אותנו לא עוצים
כל האומנים נכנסים כמו פא ינ’ אנסים
’ולים אל העם עם מוצים לתוך הכיסים
וו’ האמסיז דונט סי ’צפיית יא
הייטינ’ טוף אמת כמו נח אסי
אז תים ל’ מה עוה לאנים הטי.אייץ’.סי
הם וכחים מאיפה הם ’אים הולכים חותמים ’אן.אם.סי
א’ל פלד נאמן לפ’ ונא פליט-ה
זמן ”י מ ליט-ה
יו’ על הפא ינ’ ’יט-ה
מנ’’ פיתה
סו’ ת’חלון ’פצוף ליטה
מה מה סה מה מה סה
מה מה מה מה מה מאדאפא ינ’ סיטה