Lyrics for Nihilisten by ​kent :
Du liknar daden, drammens syster
Samma nyckel kring din hals
En napen nihilist med svarta naglar
Du ar din egen Jean Duval

Jag har dig viska om vaninnan
Som vagat spranget aver bron
I din version blir hon hjaltinnan
Som om det handlade om mod

Vi blader far er nu
Det gar aver, det gar aver, det gar aldrig aver
Vi behaver nagonting nu
Som bedavar, som gar att det gar aver

Nagot som flag in via TV:n
Kan nufartiden fa mig ur balans
Du slar min verklighet i bitar
Och jag ser bara allt jag inte hann

Vi blader far er nu
Det gar aver, det gar aver, det gar aldrig aver
Vi behaver nagonting nu
Som bedavar, som gar att det gar aver

Vi blader far er nu
Det gar aver, det gar aver, det gar aldrig aver
Vi behaver nagonting nu
Det gar aver, det gar aver, det gar aldrig aver
Det gar aver, det gar aver, det gar aldrig aver
Det gar aver, det gar aver, det gar aldrig aver
Det gar aver, det gar aver