Lyrics for WOW by Fada Vex لشيخ مليك :
[ لمقط لأول]
ي لر لي م د رو ق لل تي ل م ن م ط
خر م لدل أيو ر ك تر ليك
ل ش تقط لن مين تشوني تخر لـﭙـ ك
تشو ي شي د م يقتلك غير لضحك
زم يدير لر ش يكون ليه للهط
مين يلحق دي مر تكلي ق مره م ك ن
مو يقى وت ل شوو يه كي ر ه رح ن
كيم طل لوق يهود دروك ي لح ن
ل خص تشد م شي صل مي ق ل م
ديرو ﭭيلي ﭭيلي زم ص يي ولى ت ر
ديرو ويلي ويلي ل نو ظر ك ر
لشير ت ق مور ه د ر ل وك ي قولو و ه
أطن لمرك رك م تضحك كيم لحم ر
همت لر صح ر ك ممد أنت ي و
ت م لي يرضيك تغي تقد لديو
لي م ي د كور ق يقولو يقولو و وو

[ لل زم]
ق م ي هن ق يزيدو يقولو و وو
و لن لي م ن م لكري يقولو و وو
صح لهي هو ت لصح يقولو و وو
صح لغر و و ن لشرق و وو
ق م ي هن ق يزيدو يقولو و وو
و لن لي م ن م لكري يقولو و وو
صح لهي هو ت لصح يقولو و وو
م لشم ل للنو ق يقولو و وو

[ لمقط لث ني]
ه ر ني يت أن وق لم يك كو ليد ي وق ليت
كلشي ندي ديد يريي تح ليد
ل لي حو ت لر مي كيي لقيت
م ندخل لمول م ندير كي د رو لخرين
أن ر ني هن و أنت قولي ر ك وين
هذي ديديك لي م ي ردو ليدين
لر من هذ لنو طونزونطون م يأديش
و لي م توش لح ل م ي مليش
و لي ق ق و د يك وينت لديد
ر ك طولت لر ل يك ك ين ليد
ق ر رمز لمكتو ي لي ك ن قري
تلك ميك ت ي يل م ت لـﭭيد
نشكر ﭭـ لي ن لي ق لون و ن لو
ي لي يت م ي ي و ي وك و ق لي خو
رض ي و ني و ق صح ل ز رود
لي م ي د كور ق يقولو يقولو و وو

[ لل زم]
ق م ي هن ق يزيدو يقولو و وو
و لن لي م ن م لكري يقولو و وو
صح لهي هو ت لصح يقولو و وو
صح لغر و و ن لشرق و وو
ق م ي هن ق يزيدو يقولو و وو
و لن لي م ن م لكري يقولو و وو
صح لهي هو ت لصح يقولو و وو
م لشم ل للنو ق يقولو و وو