Lyrics for Du Ska Fa En Dag I Mara by Alf Praysen :
Det var en liten gutt som gikk og gret og var sa lei
Hain skulle tegne Babylon, men larer’n hain sa nei
Hain ad’la hele arket, hain var tufsete og dom
Men sa harte hain et sus som over furukrona kom…

Du ska fa en dag i mara som rein og ubrukt star
Med blanke ark og farjestifter tel
Og da kain du rette oppatt aille feil i fra i gar
Og da far du det sa godt i mara kvell
Og hvis du itte greie det ailt er like trist
Sa ska du hare suset over furua som sist
Du skal fa en dag i mara som rein og ubrukt star
Med blanke ark og farjestifter tel

Og sa vart gutten vaksin, og hain gikk og var sa lei
Han hadde fridd at jinta si, men jinta hu sa nei
Og hain gret i svarte skauen “detti blir min siste dag”
Men da kom det over furua det samme linne drag:
Du ska fa en dag i mara som rein og ubrukt star
Med blanke ark og farjestifter tel
Og da kain du rette oppatt aille feil i fra i gar
Og da far du det sa godt i mara kvell
Og hvis du itte greie det ailt er like trist
Sa ska du hare suset over furua som sist
Du skal fa en dag i mara som rein og ubrukt star
Med blanke ark og farjestifter tel

Og na er gutten vaksen og gar og slit som folk gjar flest
Med nybruk oppi asmarken der kjerringa er hest
Og hain suns det blir for lite gjort og streve jevnt og trutt
Og traste seg med furusus nar dagen blir for stutt-

Du ska fa en dag i mara som rein og ubrukt star
Med blanke ark og farjestifter tel
Og da kain du rette oppatt aille feil i fra i gar
Og da far du det sa godt i mara kvell
Og hvis du itte greie det ailt er like trist
Sa ska du hare suset over furua som sist
Du skal fa en dag i mara som rein og ubrukt star
Med blanke ark og farjestifter tel